22/12/2017 | admin| Bài viết,Flatsome,Hướng Dẫn | 2082 Lượt xem

Tổng hợp code link đường dẫn trong Woocommerce hiển thị ra màn hình

các code link hiển thị trong Woocommerce

các code link hiển thị trong Woocommerce

* Giới Thiệu

– Chào các bạn : mình là Thông,  biệt hiệu thongiphone (có lịch sử cả 🙂 )
– Trang này mình tạo để hướng dẫn các kinh nghiệm mình học được qua mạng, và tổng hợp lại cho mọi người
– Hôm nay mình có các đường dẫn hay để các bạn tham khảo khi code link đường dẫn trong woocommerce! 

* Source các code link hiển thị trong Woocommerce

 

– Hiển thị tiêu đề sản phẩm

1
<?php the_title() ;?>

– Hiển thị Link Sản phẩm

1
<?php the_permalink() ;?>

– Hiển thị hình ảnh sản phẩm

1
<?php the_post_thumbnail("thumbnail",array( "title" => get_the_title(),"alt" => get_the_title() ));?>

Trong đó thumbnail chính là kích thước của ảnh, bạn có thể thay bằng mediumlargefull

– Hiển thị mô tả sản phẩm

1
<?php the_excerpt() ;?>

– Hiển thị nội dung sản phẩm

1
<?php the_content() ;?>

– Hiển thị Danh sách hình ảnh sản phẩm

1
2
3
4
5
6
<?php
global $product;
$attachment_ids = $product->get_gallery_attachment_ids();
foreach( $attachment_ids as $attachment_id ) { ?>
<?php echo wp_get_attachment_image($attachment_id, 'thumbnail'); ?>
<?php } ?>

– Hiển thị nút mua hàng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
<?php echo apply_filters( 'woocommerce_loop_add_to_cart_link',
sprintf( '<a href="%s" rel="nofollow" data-product_id="%s" data-product_sku="%s" class="add-cart button %s product_type_%s buynow">Mua hàng</a>',
esc_url( $product->add_to_cart_url() ),
esc_attr( $product->id ),
esc_attr( $product->get_sku() ),
$product->is_purchasable() ? 'add_to_cart_button' : '',
esc_attr( $product->product_type ),
esc_html( $product->add_to_cart_text() )
),
$product ); ?>

– Hiển thị Giá của Sản phẩm

1
<?php echo get_post_meta( get_the_ID(), '_regular_price', true ); ?>

– Hiển thị Giá khuyến mại của Sản phẩm

1
<?php echo get_post_meta( get_the_ID(), '_sale_price', true ); ?>

– Hiển thị Mã Sản phẩm

1
<?php echo get_post_meta( get_the_ID(), '_sku', true ); ?>

– Hiển thị Tình trạng sản phẩm

1
<?php echo get_post_meta( get_the_ID(), '_stock_status', true ); ?>

– Hiển thị Hình thức giao hàng

1
<?php echo $product->get_shipping_class(); ?>

– Hiển thị khối lượng sản phẩm

1
<?php echo get_post_meta( get_the_ID(), '_weight', true ); ?>

– Hiển thị số lượng(chỉ áp dụng với trang chi tiết sản phẩm)

1
2
3
4
5
<form enctype="multipart/form-data" method="post" class="cart">
    <div class="quantity"><label>Số lượng: </label><input type="number" size="4" class="input-text qty text" title="SL" value="1" name="quantity" min="1" step="1"></div>
    <input type="hidden" value="<?php echo $vnid = the_ID(); ?>" name="add-to-cart">
    <button class="add-cart single_add_to_cart_button alt buynow" type="submit">Đặt mua</button>
</form>

– Hiển thị Rating sản phẩm

1
<?php echo $product->get_rating_html(); ?>

– Hiển thị Từ khóa sản phẩm

1
<?php global $post, $product; $tag_count = sizeof( get_the_terms( $post->ID, 'product_tag' ) ); echo $product->get_tags( ', ', '<span class="tagged_as">' . _n( 'Tag:', 'Tags:', $tag_count, 'woocommerce' ) . ' ', '</span>' ); ?>

Hiển thị Danh mục của sản phẩm

1
<?php global $post, $product; $cat_count = sizeof( get_the_terms( $post->ID, 'product_cat' ) ); echo $product->get_categories( ', ', '<span class="posted_in">' . _n( 'Category:', 'Categories:', $cat_count, 'woocommerce' ) . ' ', '</span>' ); ?>

– Hiển thị Comment sản phẩm(áp dụng cho trang chi tiết sản phẩm)

1
2
3
4
5
<?php
if ( comments_open() || get_comments_number() ) :
    comments_template();
endif;
?>

– Hiển thị Tiêu Đề Danh mục sản phẩm

1
<?php echo get_cat_name(ID_Của_Danh_Mục_Sản_Phẩm);?>

– Hiển thị Link của Danh mục sản phẩm

1
<?php echo get_term_link(ID_Của_Danh_Mục_Sản_Phẩm);?>

– Hiển thị Mô tả của Danh mục sản phẩm

1
<?php echo category_description(ID_Của_Danh_Mục_Sản_Phẩm);?>

 

*Lời kết

– Các bạn có thắc mắc gì thì liên hệ mình nhé thông qua website: congdongshop.com của mình nhé,
– Nhớ 
like vàcommenttrang của mình nhé, cảm ơn các bạn nhìu !  
– Shop của mình còn có các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng giá cả rẻ cạnh tranh nên các bạn mua ủng hộ mình luôn nha ! thank you mọi người 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *